HOŞGELDİNİZ

Bölümümüz Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalı olmak üzere iki anabilim dalından oluşmaktadır. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapacak öğretmenleri yetiştirmek amacının yanında, okul öncesi eğitim alanında bilimsel çalışmalar yaparak alana katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere 4 yıllık lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü (yüksek lisans ) eğitimleri de sunmaktadır. Okul Öncesi Eğtimi Lisans Programı 4 yıllık bir programdır. Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalının hedefi, temel alan ve meslek bilgisine sahip, kendini geliştirebilen ve ülkemizin ve dünyanın sorun ve gereksinimlerine duyarlı, çocuklara yönelik olumlu tutum ve davranışlara sahip, toplum ve çevre sorunlarına duyarlı, meslek etiğine uygun şekilde davranan, okul öncesi öğretmenleri, bu alanda çalışacak akademisyenler ve diğer profesyonelleri yetiştirmektir. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Anabilim Dalının öncelikli amacı Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, insan hakları ve demokrasiye önem veren, meslekî farkındalığa, ilkokul eğitimi ve öğrencilerine yönelik pozitif tutuma ve kendi alanında profesyonel becerilere sahip Sınıf Öğretmenleri yetiştirmektedir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin alanıyla ilgili yenilikleri takip eden, problem çözme, analitik düşünme, eleştirel düşünme ve bilimsel araştırma yöntem ve becerilerine sahip olması, eğitim teknolojilerini kullanmada kendine güvenmesi hedeflenmektedir. Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında lisans düzeyinde eğitim verilmekte olup, programı başarıyla tamamlayanlar eğitim kurumlarında Sınıf Öğretmeni olarak görev alabilirler. Anabilim Dalımız 2008 yılında açılmış olup, 2012 yılından bu yana mezun vermektedir.

Etkinlikler ( Tüm Etkinlikler )